بست های خالیAll vacancies

سه‌شنبه ۱۴۰۳/۳/۱۵ - ۱۵:۵۹
Background image

120-(ECBA) کارشناس تحلیل و ارزیابی اقتصادی پروژها

 

 

Job Location:

Kabul

Nationality:

Afghan

Category:

General Business

Employment Type:

Full Time

Salary:

بست (4)

Vacancy Number:

120

No. Of Jobs:

1

City:

Kabul

Organization:

Ministry of Finance

Years of . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۳/۳/۱۵ - ۱۵:۵۳
Background image

121-انجنیر پروژه های آب و برق

 

 

Job Location:

Kabul

Nationality:

Afghan

Category:

Engineering

Employment Type:

Full Time

Sa . . .

اعلامیه هاهمه اعلامیه ها

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ - ۱۰:۲۲
Background image
شنبه ۱۴۰۲/۷/۲۲ - ۱۵:۲۷
Background image

اطلاعیه ریاست عمومی گمرکات به شرکت های تجارتی و فابریکات صنعتی

بر بنیاد حکم رهبری امارت اسلامی افغانستان تمام شرکت ها مکلف اند تا اموال تجارتی خویش در گمرکات توسط نماینده رسمی طی مراحل نمایند. همچنان بر اساس همین حکم یک نفر میتواند که نماینده سه . . .

دوشنبه ۱۴۰۲/۷/۱۷ - ۸:۴۲
Background image

اطلاعیه شرکت دولتی نفت و گاز افغانستان در رابطه به شارت لیست متقاضیان ۱۳۳ بست

شرکت دولتی نفت و گاز افغانستان مربوط وزارت مالیه، قبلاً به تعداد (۱۳۳) بست های مختلف خویش را جهت جذب و استخدام افراد مسلکی و مجرب از طریق

OpenShow all

سه‌شنبه ۱۴۰۳/۳/۱۵ - ۱۵:۵۹
Background image

120-(ECBA) کارشناس تحلیل و ارزیابی اقتصادی پروژها

 

 

Job Location:

Kabul

Nationality:

Afghan

Category:

General Business

Employment Type:

Full Time

. . .
سه‌شنبه ۱۴۰۳/۳/۱۵ - ۱۵:۵۳
Background image

121-انجنیر پروژه های آب و برق

 

 

Job Location:

Kabul

Nationality:

Afghan

Category:

Engineering

Employment Type:

Full Time

Sa . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۳/۳/۱۵ - ۱۵:۲۳
Background image

119-کارشناس هماهنگی بخش مصؤنیت اجتماعی

 

Job Location:

Kabul

Nationality:

Afghan

Category:

Management

Employment Type:

Full Time

Salary . . .

بسته شده Show all

دوشنبه ۱۴۰۳/۱/۶ - ۱۴:۱۱

متخصص طرح ودیزاین

هدف وظیفه:

طرح و دیزاین ساختاری پروژه های گمرکی در مطابقت به پلان جهت رسیدن به اهداف ریاست عمومی گمرکات و ارائه مشوره های تخنیکی سودمند.

مسئولیتهای وظیفوی:

  1. ترتیب پلان کاری با درنظرد . . .
یکشنبه ۱۴۰۰/۴/۶ - ۱۲:۸

متخصص دمپینگ بست 4

هدف وظیفه: تحلیل وارزیابی قوانین ومقررات مربوطبهموافقتنامهدمپینگ سازمان تجارتجهانی در مطابقت با اهداف کشور.

یکشنبه ۱۴۰۰/۴/۶ - ۱۲:۴

متخصص تطبیق موافقتنامه تسهیل تجارت WTO بست 3

هدف وظیفه:مدیریت و نظارت از تطبیق موافقتنامه ها و اصول سازمان تجارت جهانی در مطابقت به  تعهدات افغانستان در آن سازمان.

یکشنبه ۱۴۰۰/۴/۶ - ۱۲:۲

متخصص ضد دمپینگ بست 4

هدف وظیفه:تحلیل وارزیابی قوانین ومقررات مربوطبهموافقتنامه هایضددمپینگ سازمانتجارتجهانی در مطابقت با اهداف کشور.

یکشنبه ۱۴۰۰/۴/۶ - ۱۱:۵۷

مدیر عمومی عرضه خدمات مالیه دهنده متوسط بست 4

هدف وظیفه:تهیه فورمه های مالیاتی و حصول اطمینان از توزیع آن به تمام مالیه دهنده گان وفراهم آوری خدمات بهتر به تمام بخشهای ریاست و مالیه دهنده گان مربوط جهت رضایت مراجعین ازعرضه خدمات . . .

یکشنبه ۱۴۰۰/۴/۶ - ۱۱:۵۵

کارشناس حقوقی قرار داد ها بست 4

:تحلیل و ارزیابی  موضوعات حقوقی در ساحه تدارکات وقرارداد ها در روشنایی اسناد تقنینی واظهارنظر حقوقی به نمایندگی از وزارت مالیه در ساحات