بست های خالیAll vacancies

یکشنبه ۱۴۰۲/۹/۵ - ۲۲:۲۲
Background image

آموزگار گمرکات بست ۳ تعداد بست ۵

راه اندازی تحقیقات علمی به منظور استغنای مواد درسی اکادمی و ارائه پیشنهادات موثر جهت تجدید راهکار ها و سیستم های جدید گمرکی با

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۶/۲۸ - ۱۸:۱
Background image

کارشناس ارشد تحلیل احصائیه بست ۳

فراهم آوری معلومات، تحقیق و مطالعه در مورد تحولات اقتصاد بزرگ و ملی به سطح کشور به منظور بهبود هرچه بیشتر در پالیسی سازی و

اعلامیه هاهمه اعلامیه ها

شنبه ۱۴۰۲/۷/۲۲ - ۱۵:۲۷
Background image

اطلاعیه ریاست عمومی گمرکات به شرکت های تجارتی و فابریکات صنعتی

بر بنیاد حکم رهبری امارت اسلامی افغانستان تمام شرکت ها مکلف اند تا اموال تجارتی خویش در گمرکات توسط نماینده رسمی طی مراحل نمایند. همچنان بر اساس همین حکم یک نفر میتواند که نماینده سه . . .

دوشنبه ۱۴۰۲/۷/۱۷ - ۸:۴۲
Background image

اطلاعیه شرکت دولتی نفت و گاز افغانستان در رابطه به شارت لیست متقاضیان ۱۳۳ بست

شرکت دولتی نفت و گاز افغانستان مربوط وزارت مالیه، قبلاً به تعداد (۱۳۳) بست های مختلف خویش را جهت جذب و استخدام افراد مسلکی و مجرب از طریق

یکشنبه ۱۴۰۲/۷/۱۶ - ۱۰:۱۸
Background image

فیصله های دومین جلسه کمیته تعرفه سال مالی جاری از سوی مقام وزارت مالیه منظور گردید

دومین جلسه کمیته تعرفه که به تاریخ (۲۹) ماه سنبله سال جاری دایر گردیده بود، فیصله های کمیته مذکور به تاریخ (۸) ماه میزان سال روان از سوی

OpenShow all

یکشنبه ۱۴۰۲/۹/۵ - ۲۲:۲۲
Background image

آموزگار گمرکات بست ۳ تعداد بست ۵

راه اندازی تحقیقات علمی به منظور استغنای مواد درسی اکادمی و ارائه پیشنهادات موثر جهت تجدید راهکار ها و سیستم های جدید گمرکی با

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۶/۲۸ - ۱۸:۱
Background image

کارشناس ارشد تحلیل احصائیه بست ۳

فراهم آوری معلومات، تحقیق و مطالعه در مورد تحولات اقتصاد بزرگ و ملی به سطح کشور به منظور بهبود هرچه بیشتر در پالیسی سازی و

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۶/۲۸ - ۱۷:۵۸
Background image

کارشناس ارشد تحلیل و پیش بینی خطرات مالی (مشارکت عامه و خصوصی) بست ۳

رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در رشته های اقتصاد، پالیسی عامه، اداره تجارت، اداره عامه، مالیات و سایر رشته های

بسته شده Show all

یکشنبه ۱۴۰۰/۴/۶ - ۱۲:۸

متخصص دمپینگ بست 4

هدف وظیفه: تحلیل وارزیابی قوانین ومقررات مربوطبهموافقتنامهدمپینگ سازمان تجارتجهانی در مطابقت با اهداف کشور.

یکشنبه ۱۴۰۰/۴/۶ - ۱۲:۴

متخصص تطبیق موافقتنامه تسهیل تجارت WTO بست 3

هدف وظیفه:مدیریت و نظارت از تطبیق موافقتنامه ها و اصول سازمان تجارت جهانی در مطابقت به  تعهدات افغانستان در آن سازمان.

یکشنبه ۱۴۰۰/۴/۶ - ۱۲:۲

متخصص ضد دمپینگ بست 4

هدف وظیفه:تحلیل وارزیابی قوانین ومقررات مربوطبهموافقتنامه هایضددمپینگ سازمانتجارتجهانی در مطابقت با اهداف کشور.

یکشنبه ۱۴۰۰/۴/۶ - ۱۱:۵۷

مدیر عمومی عرضه خدمات مالیه دهنده متوسط بست 4

هدف وظیفه:تهیه فورمه های مالیاتی و حصول اطمینان از توزیع آن به تمام مالیه دهنده گان وفراهم آوری خدمات بهتر به تمام بخشهای ریاست و مالیه دهنده گان مربوط جهت رضایت مراجعین ازعرضه خدمات . . .

یکشنبه ۱۴۰۰/۴/۶ - ۱۱:۵۵

کارشناس حقوقی قرار داد ها بست 4

:تحلیل و ارزیابی  موضوعات حقوقی در ساحه تدارکات وقرارداد ها در روشنایی اسناد تقنینی واظهارنظر حقوقی به نمایندگی از وزارت مالیه در ساحات

یکشنبه ۱۴۰۰/۴/۶ - ۱۱:۲۶

کارشناس ثبت و رفع نواقص دوسیه ها بست 4

هدف وظیفه:کنترول از روند ثبت معلومات مالیه دهنده گان، تامین هماهنگی و ارتباطات با بخش های مرتبط جهت دست یابی به اهداف