رهنمودها

رهنمود تطبیق تعدیل سال مالی 

اینجا را کلک کنید

رهنمود شماره۱: مالیه موضوعی بر کرایه

اینجا را کلک کنید

رهنمود شماره۲: تعدیل سال مالی

اینجا را کلک کنید

رهنمود شماره ۳: مالیه معاملات انتفاعی

اینجا را کلک کنید

رهنمود شماره ۴: رهنمای مالیات برای تشبثات، سرمایه کذاران و اشخاص

اینجا را کلک کنید 

رهنمود شماره ۵: مالیه موضوعی معاشات

اینجا را کلک کنید

رهنمود شماره ۶: تادیه مالیه از طریق انتقال الکترونیکی وجوه مالی

اینجا را کلک کنید

رهنمود شماره ۷مطابق به موافقتنامه  های دوجانبه یا چند جانبه  تصدیق معافیت مالیات برعایدات

اینجا را کلک کنید 

رهنمود شماره ۸: در مورد اظهارنامه مالیاتی سالانه شرکت های سهامی محدودالمسوولیت

اینجا را کلک کنید

رهنمود شماره ۹: سنجش مالیات اضافی (جریمه) بابت پرداخت مالیات  درصورت تمدید زمان یا بطور اقساط بعد از سپری شدن تاریخ معین پرداخت

اینجا را کلک کنید

رهنمود شماره ۱۱: بحث روی مقدار مالیه قابل تادیه در یادداشت سنجش مالیات برعایدات

اینجا را کلک کنید

رهنمود شماره ۱۵: عواید قابل تادیه و غیر قابل تادیه

اینجا را کلک کنید

رهنمود شماره ۱۶: معافیت قابل مجرائی تشبث

اینجا را کلک کنید 

رهنمود شماره ۱۷: شیوه های محاسبه و حفظ اسناد

اینجا را کلک کنید 

رهنمود شماره ۱۸: نمبر تشخیصیه مالیه دهنده

اینجا را کلک کنید 

رهنمود شماره ۱۹: مالیات ثابت فعالیت های تجاری

اینجا را کلک کنید 

رهنمود شماره ۲۰: استهلاک دارایی

اینجا را کلک کنید 

رهنمود شماره ۲۱: مالیه موضوعی قرار داد ها

اینجا را کلک کنید 

رهنمود شماره ۲۲: مالیات اضافی یا جرایم

اینجا را کلک کنید

رهنمود شماره ۲۳: تابعیت معافیت موسسات غیر انتفاعی از مالیات  بر عایدات

اینجا را کلک کنید 

رهنمود شماره ۲۴: رهنمود معافیت مالیاتی تحت موافقتنامۀ دوجانبۀ SOFAو BSA

اینجا را کلک کنید

رهنمود عمومی معافیت از محصول گمرکی 

اینجا را کلک کنید

 

اعلامیه هاهمه اعلامیه ها

چهارشنبه ۱۴۰۲/۳/۱۷ - ۱۱:۲۰
Background image

اعلامیه وزارت مالیه در مورد کمک بانک انکشاف اسلامی با مردم افغانستان!

بانک انکشاف اسلامی (IsDB) از طریق صندوق کمک‌های بشردوستانه برای افغانستان (AHTF) به ارزش

دوشنبه ۱۴۰۲/۳/۸ - ۱۷:۵
Background image

ثبت نام برای هفتمین دور امتحان محاسبین مالیاتی

ریاست عمومی عواید وزارت مالیه امتحان دوره هفتم محاسبین مالیاتی اخذ می نمایند. افراد واجد شرایط میتوانند با باز نمودن لینک ذیل در فورم آنلاین ثبت نام کنند:

شنبه ۱۴۰۲/۳/۶ - ۱۵:۴۹
Background image

اعلامیه پرداخت باقیات سال های گذشته به شکل قسطوار!

بر اساس فیصله رهبری ریاست عمومی گمرکات وزارت مالیه، آنعده شرکت های تجاری که در سال های گذشته دارای باقیات گمرکی بوده و تا هنوز آن را تحویل نکرده اند،