داوطلبیAll tenders

یکشنبه ۱۳۹۹/۳/۱۱ - ۱۰:۵
Background image

پروژه  اعمار 8 پایه غرفه پهره داری زرهی، قوماندانی قطعه محافظت و عملیات خاص تنفیذی، ریاست عمومی گمرکات، وزارت مالیه

بدینوسیله به تاسی ازماده چهلو سوم قانونتدارکاتبه اطلاع عموم رسانیده میشود،اینکه وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان درنظردارد،پروژه  اعمار 8 پایه غرفه پهره داری زرهی، قوماندانی قطعه محافظت و عملیات خاص تنفیذی، ریاست عمومی گمرکات، وزارت مالیهداراینمبر قراردادMOF/99/W-4395را با شرکت ساختمانی گرین یونیورسلبه قیمت مجموعیمبلغ 4،622،476.8(چهار میلیون و شش صدو بیست دو هزار و چهار صد هفتاد شش اعشاریه هشت) . . .

شنبه ۱۳۹۹/۳/۳ - ۱۵:۰
Background image

تدارک البسه بهاری قومندانی قطعه محافظت و عملیات خاص تنفیذی وزارت مالیه

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، که اینک وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان در نظر دارد، تا پروژهء تدارک البسه بهاری قومندانی قطعه محافظت . . .

RecentShow all

چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱ - ۸:۵۳
Background image

خریداری هشت عدد کارتریج CF320A دفتر شورای عالی اقتصادی وزارت مالیه

خریداری هشت عدد کارتریج CF320A دفتر شورای عالی اقتصادی وزارت مالیه

چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱ - ۸:۴۴
Background image

خریداری پنجاه ویک قلم جنس برای ریاست خدمات

خریداری پنجاه ویک قلم جنس برای ریاست خدمات

دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ - ۱۱:۱۴
Background image

تهیه چهار قلم لوازم تکنالوژی ریاست منابع بشری و ریاست انسجام ، پلان و مراقبت پروژه ها

تهیه چهار قلم لوازم تکنالوژی ریاست منابع بشری و ریاست انسجام ، پلان و مراقبت پروژه ها

بسته شده Show all

یکشنبه ۱۳۹۹/۳/۱۱ - ۱۰:۵

پروژه  اعمار 8 پایه غرفه پهره داری زرهی، قوماندانی قطعه محافظت و عملیات خاص تنفیذی، ریاست عمومی گمرکات، وزارت مالیه

بدینوسیله به تاسی ازماده چهلو سوم قانونتدارکاتبه اطلاع عموم رسانیده میشود،اینکه وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان درنظردارد،پروژه  اعمار 8 پایه غرفه پهره داری زرهی، قوماندانی قطعه . . .

شنبه ۱۳۹۹/۳/۳ - ۱۵:۰

تدارک البسه بهاری قومندانی قطعه محافظت و عملیات خاص تنفیذی وزارت مالیه

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، که اینک وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان در نظر دارد، تا پروژهء تدارک البسه بهاری قومندانی قطعه محافظت . . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۳/۱ - ۱۲:۲۹

اعلان آگاهی عامه پروژهء تدارک البسه بهاری قومندانی قطعه محافظت و عملیات خاص تنفیذی وزارت مالیه

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، که اینک وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان در نظر دارد، تا پروژهء تدارک البسه بهاری قومندانی قطعه محافظت . . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۳/۱ - ۱۰:۲۷

تهیه و تدارک 10 پایه کمپیوتر مستوفیت ولایت زابل

بدینوسیله به تاسی ازماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، اینکه وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان درنظردارد،  پروژه  تهیه و تدارک 10 پایه کمپیوتر مستوفیت ولایت . . .

شنبه ۱۳۹۹/۲/۲۷ - ۱۶:۰

تهیه و خریداری 150 متر پورت جهت نصب نتورکنگ در تعمیر جدید ریاست عمومی تصدیها و شرکت های دولتی و مختلط

بدینوسیله به تاسی ازماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، اینکه وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان درنظردارد، پروژه  تهیه و خریداری 150 متر پورت جهت نصب نتورکنگ در . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۲/۲۴ - ۱۵:۱۶

تهیه و خریداری 150 متر پورت جهت نصب نتورکنگ در تعمیر جدید ریاست عمومی تصدیها و شرکت های دولتی و مختلط

بدینوسیله به تاسی ازماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، اینکه وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان درنظردارد، پروژه  تهیه و خریداری 150 متر پورت جهت نصب نتورکنگ در . . .