تماس با ما

شماره

اسم 

شماره تماس 

۱

مقام وزارت مالیه

 ۰۲۰۲۹۲۴۰۰۲

۲

ریاست ارتباط  و آگاهی عامه 

  ۰۲۰۲۹۲۴۰۲۷

۴

ریاست عمومی مقام دفتر

 ۰۲۰۲۹۲۴۰۰۳

۵

معینیت مالی

 ۰۲۰۲۹۲۴۰۰۵

۶

ریاست عمومی خزاین

۰۲۰۲۹۲۴۰۳۸

۷

ریاست عمومی بودجه

 ۰۲۰۲۹۲۴۲۷۰

۸

معینیت پالیسی

۰۲۰۲۹۲۴۰۰۸

۹

معینیت اداری

 ۰۲۰۲۹۲۴۰۳۷

۱۰

ریاست عمومی اداری

۰۲۰۲۹۲۴۰۱۸

۱۱

ریاست عمومی املاک

 ۰۲۰۲۹۲۴۱۱۹

۱۲

ریاست عمومی امور بیمه ها

 ۰۲۰۲۹۲۴۱۱۸

۱۳

ریاست عمومی تصدیها

۰۲۰۲۹۲۴۱۲۹

۱۴

معینیت عواید و گمرکات

 ۰۲۰۲۹۲۴۱۰۱

۱۵

ریاست عمومی گمرکات

۰۲۰۲۹۲۴۱۵۲

۱۶

ریاست عمومی عواید

 ۰۲۰۲۹۲۴۶۳۱

۱۷

مدیریت عمومی نمبر تشخیصیه

۰۲۰۲۹۲۴۶۷۵

۱۸

ریاست مالیه دهنده گان متوسط

 ۰۲۰۲۹۲۴۳۴۰

۱۹

ریاست عمومی تفتیش

 ۰۲۰۲۹۲۴۰۹۶

۲۰

ریاست عمومی مشارکت عامه خصوصی

۰۲۰۲۹۲۴۰۷۵

اعلامیه هاهمه اعلامیه ها

یکشنبه ۱۴۰۲/۷/۲ - ۱۶:۴۵
Background image

وزارت مالیه آمریت مستقل سمع شکایات را ایجاد نمود

به منظور ایجاد شفافیت بیشتر در امور و رسیدگی به موقع و درست به مشکلات و شکایات مراجعین، تجار و کارمندان و جلوگیری از هر گونه امور غیراصولی

شنبه ۱۴۰۲/۶/۲۵ - ۱۲:۲۷
Background image

اطلاعیه ریاست عمومی گمرکات

ریاست عمومی گمرکات وزارت مالیه به اطلاع تمامی شرکت های تجارتی که تا کنون نماینده رسمی خویش را برای طی مراحل گمرکی اموال تجاری شان