تماس با ما

شماره

اسم 

شماره تماس 

۱

مقام وزارت مالیه

 ۰۲۰۲۹۲۴۰۰۲

۲

ریاست ارتباط  و آگاهی عامه 

  ۰۲۰۲۹۲۴۰۲۷

۴

ریاست عمومی مقام دفتر

 ۰۲۰۲۹۲۴۰۰۳

۵

معینیت مالی

 ۰۲۰۲۹۲۴۰۰۵

۶

ریاست عمومی خزاین

۰۲۰۲۹۲۴۰۳۸

۷

ریاست عمومی بودجه

 ۰۲۰۲۹۲۴۲۷۰

۸

معینیت پالیسی

۰۲۰۲۹۲۴۰۰۸

۹

معینیت اداری

 ۰۲۰۲۹۲۴۰۳۷

۱۰

ریاست عمومی اداری

۰۲۰۲۹۲۴۰۱۸

۱۱

ریاست عمومی املاک

 ۰۲۰۲۹۲۴۱۱۹

۱۲

ریاست عمومی امور بیمه ها

 ۰۲۰۲۹۲۴۱۱۸

۱۳

ریاست عمومی تصدیها

۰۲۰۲۹۲۴۱۲۹

۱۴

معینیت عواید و گمرکات

 ۰۲۰۲۹۲۴۱۰۱

۱۵

ریاست عمومی گمرکات

۰۲۰۲۹۲۴۱۵۲

۱۶

ریاست عمومی عواید

 ۰۲۰۲۹۲۴۶۳۱

۱۷

مدیریت عمومی نمبر تشخیصیه

۰۲۰۲۹۲۴۶۷۵

۱۸

ریاست مالیه دهنده گان متوسط

 ۰۲۰۲۹۲۴۳۴۰

۱۹

ریاست عمومی تفتیش

 ۰۲۰۲۹۲۴۰۹۶

۲۰

ریاست عمومی مشارکت عامه خصوصی

۰۲۰۲۹۲۴۰۷۵

اعلامیه هاهمه اعلامیه ها

چهارشنبه ۱۴۰۲/۳/۱۷ - ۱۱:۲۰
Background image

اعلامیه وزارت مالیه در مورد کمک بانک انکشاف اسلامی با مردم افغانستان!

بانک انکشاف اسلامی (IsDB) از طریق صندوق کمک‌های بشردوستانه برای افغانستان (AHTF) به ارزش

دوشنبه ۱۴۰۲/۳/۸ - ۱۷:۵
Background image

ثبت نام برای هفتمین دور امتحان محاسبین مالیاتی

ریاست عمومی عواید وزارت مالیه امتحان دوره هفتم محاسبین مالیاتی اخذ می نمایند. افراد واجد شرایط میتوانند با باز نمودن لینک ذیل در فورم آنلاین ثبت نام کنند:

شنبه ۱۴۰۲/۳/۶ - ۱۵:۴۹
Background image

اعلامیه پرداخت باقیات سال های گذشته به شکل قسطوار!

بر اساس فیصله رهبری ریاست عمومی گمرکات وزارت مالیه، آنعده شرکت های تجاری که در سال های گذشته دارای باقیات گمرکی بوده و تا هنوز آن را تحویل نکرده اند،