بست های خالیAll vacancies

دوشنبه ۱۴۰۳/۲/۳۱ - ۱۵:۵۱
Background image

مدیر اصناف حوزه های مالیاتی

Job Description:

تثبیت و سنجش مالیات بخش اصناف طبق پرنسیب های مالیاتی و تحصیل مالیات مطابق به طرزالعمل ها و قانون مالیات بمنظور تطبیق پلان

 

Job Requirements:

:صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی

:وظایف تخصصی

  1. تثبیت و سنجش مالیات ثابت، مالیات بر عایدات و مالیه انتفاعی طبق قانون مالیات بر عایدات و طرزالعمل های بخش اصناف بمنظور اطمینان و جمع آوری عواید بطور دقیق
  2. ارائه معلومات به مالیه دهنده غرض رفع . . .
پنجشنبه ۱۴۰۳/۲/۲۰ - ۱۰:۳۲
Background image

مامور جمع آوری عواید اصناف

Job Description:

جمع آوری عواید، ترتیب اسناد، انتقال هدایات و ارایه گزارش از اجراآت بخش های مربوطه

 

:صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی

  1.  جمع آوری عواید مالیه بر کرایه جایداد های شخصی غرض . . .

اعلامیه هاهمه اعلامیه ها

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ - ۱۰:۲۲
Background image
شنبه ۱۴۰۲/۷/۲۲ - ۱۵:۲۷
Background image

اطلاعیه ریاست عمومی گمرکات به شرکت های تجارتی و فابریکات صنعتی

بر بنیاد حکم رهبری امارت اسلامی افغانستان تمام شرکت ها مکلف اند تا اموال تجارتی خویش در گمرکات توسط نماینده رسمی طی مراحل نمایند. همچنان بر اساس همین حکم یک نفر میتواند که نماینده سه . . .

دوشنبه ۱۴۰۲/۷/۱۷ - ۸:۴۲
Background image

اطلاعیه شرکت دولتی نفت و گاز افغانستان در رابطه به شارت لیست متقاضیان ۱۳۳ بست

شرکت دولتی نفت و گاز افغانستان مربوط وزارت مالیه، قبلاً به تعداد (۱۳۳) بست های مختلف خویش را جهت جذب و استخدام افراد مسلکی و مجرب از طریق

OpenShow all

دوشنبه ۱۴۰۳/۲/۳۱ - ۱۵:۵۱
Background image

مدیر اصناف حوزه های مالیاتی

Job Description:

تثبیت و سنجش مالیات بخش اصناف طبق پرنسیب های مالیاتی و تحصیل مالیات مطابق به طرزالعمل ها و قانون مالیات بمنظور تطبیق پلان

 

Job Requirements:

:صلاحیت و مسئولیت های . . .

پنجشنبه ۱۴۰۳/۲/۲۰ - ۱۰:۳۲
Background image

مامور جمع آوری عواید اصناف

Job Description:

جمع آوری عواید، ترتیب اسناد، انتقال هدایات و ارایه گزارش از اجراآت بخش های مربوطه

 

:صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی

  1.  جمع آوری عواید مالیه بر کرایه جایداد های شخصی غرض . . .
پنجشنبه ۱۴۰۳/۲/۲۰ - ۹:۲۶
Background image

مامور توزیع نمبر تشخصیه(TIN)

Job Description:

حفظ نمبر تشخصیه و معلومات احصائیوی وزارت خانه و ادارت دولتی و توزیع فورم نمبر تشخصیه برای تمام مالیه دهنده گان

 

:صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی

  1. جمع آوری اسناد ضروری و . . .

بسته شده Show all

دوشنبه ۱۴۰۳/۱/۶ - ۱۴:۱۱

متخصص طرح ودیزاین

هدف وظیفه:

طرح و دیزاین ساختاری پروژه های گمرکی در مطابقت به پلان جهت رسیدن به اهداف ریاست عمومی گمرکات و ارائه مشوره های تخنیکی سودمند.

مسئولیتهای وظیفوی:

  1. ترتیب پلان کاری با درنظرد . . .
یکشنبه ۱۴۰۰/۴/۶ - ۱۲:۸

متخصص دمپینگ بست 4

هدف وظیفه: تحلیل وارزیابی قوانین ومقررات مربوطبهموافقتنامهدمپینگ سازمان تجارتجهانی در مطابقت با اهداف کشور.

یکشنبه ۱۴۰۰/۴/۶ - ۱۲:۴

متخصص تطبیق موافقتنامه تسهیل تجارت WTO بست 3

هدف وظیفه:مدیریت و نظارت از تطبیق موافقتنامه ها و اصول سازمان تجارت جهانی در مطابقت به  تعهدات افغانستان در آن سازمان.

یکشنبه ۱۴۰۰/۴/۶ - ۱۲:۲

متخصص ضد دمپینگ بست 4

هدف وظیفه:تحلیل وارزیابی قوانین ومقررات مربوطبهموافقتنامه هایضددمپینگ سازمانتجارتجهانی در مطابقت با اهداف کشور.

یکشنبه ۱۴۰۰/۴/۶ - ۱۱:۵۷

مدیر عمومی عرضه خدمات مالیه دهنده متوسط بست 4

هدف وظیفه:تهیه فورمه های مالیاتی و حصول اطمینان از توزیع آن به تمام مالیه دهنده گان وفراهم آوری خدمات بهتر به تمام بخشهای ریاست و مالیه دهنده گان مربوط جهت رضایت مراجعین ازعرضه خدمات . . .

یکشنبه ۱۴۰۰/۴/۶ - ۱۱:۵۵

کارشناس حقوقی قرار داد ها بست 4

:تحلیل و ارزیابی  موضوعات حقوقی در ساحه تدارکات وقرارداد ها در روشنایی اسناد تقنینی واظهارنظر حقوقی به نمایندگی از وزارت مالیه در ساحات