گالری رسانه

آرشیف الکترونیک وزارت مالیه

نشست مشورتی حکومت با مردم کابل در بودجه ملی

کنفرنس مطبوعاتی وزیر مالیه

کلیپ خبری معین مالی وزارت مالیه

کلیپ خبری سرپرست وزارت مالیه در مورد بودجه

(۸ مارچ) ۲۰۲۱ روز زن - وزارت مالیه

برنامه حسابدهی دولت به ملت

کلپ خبری معین مالی وزارت مالیه

کلیپ خبری وزیر مالیه در باره بودجه سال مالی 1400

مصاحبۀ اختصاصی با عبدالهادی ارغندیوال

MV9F4867دیدگاه وزارت مالیه در مورد گزارش جهانی نهاد سروی بودجه باز

له افغانستان سره د المان هیواد له ۵ میلیارده د زیاتو افغانیو مرستې په تړاو د مالیې وزارت خبري کلیپ

بسته پروژه های مشارکت عامه و خصوصی وزارت مالیه

کلیپ ویدیویی در مورد مبارزه با فساد و جلوگیری از قاچاق اموال در گمرکات

ویدیو کلیپ در مورد پروژۀ 40 میگاوات برق سولری پارک صنعتی حصار شاهی

فلم مستند در بارۀ دست آورد های وزارت مالیه در سال 1399

Pagination