گالری رسانه

اطلاعیه معافیت جریمه های مالیاتی

رهنمود اظهارنامه گمرکی

معافیت مالیاتی

معاش برج اسد

طریقه انتقال پول به طریق سیستم (TT)

چالش کمبود مواد اولیه و راه های حل آن

گفتگوی مشاور ارشد وزارت مالیه انجنیر نصیر حسن با تلویزیون جهانی بی بی سی

NPPs

ANPDF

تعهدات کنفرانس جینیوا

بورد مشترک نظارت و انسجام

کارکردهای معینیت پالیسی

کنفرانس خبری

کنفرانس خبری مشترک دولت جمهوری اسلامی افغانستان و سازمان ملل متحد، به منظور جلب کمک های بشر دوستانه برای افغانستان

لابراتوار های گمرکات

سفر ناگهانی سرپرست وزارت مالیه به گمرک هرات

Pagination