سیستم اطلاع رسانی

وزارت مالیه مطابق به قانون دسترسی به اطلاعات از زمان انفاذ این قانون مرجع اطلاع رسانی و مسئول مرجع مربوطه را به کمسیون محترم نظارت از حق دسترسی به اطلاعات معرفی نموده است، اتباع کشور که خواهان کسب معلومات از وزارت مالیه و سائر واحد های مربوطه باشند می توانند به مرجع اطلاع رسانی ما مراجعه نموده و اطلاعات مورد نیاز شانرا به اسرع وقت دریافت نمایند.

همچنان مطابق به محتویات مندرج ماده پانزدهم قانون دسترسی به اطلاعات، وزارت مالیه معلومات نیاز متقاضیان را در اسرع وقت در صفحات اجتماعی خویش به نشر رسانیده است.

متقاضایان خواهان معلومات از وزارت مالیه باشند می توانند به شماره تیلفون و ایمیل آدرس های ذیل مراجعه نمایند و یا به وزارت مالیه تشریف بیاورند.

شمارۀ های تماس و ایمیل آدرس رسمی دفتر

شمارۀ تماس: 0202924290 /0202924440

Email:tamas@mof.gov.af

لست مسولین مرجع اطلاع رسانی واحد های دومی وزارت مالیه

شماره

اسم

ولایت

شماره تماس

ایمیل آدرس

۱

احمد ولی حقمل 

کابل 

 ۰۲۰۲۹۲۴۴۴۰

wali.haqmal@mof.gov.af

۲

قریب الله کاکر

مستوفیت ولایت ننگرهار

 ۰۷۸۳۱۵۰۵۴۹

Qaribullah.kaker@yahoo.com

۳

حقمل 

مستوفیت ولایت پکتیا

 ۰۷۷۳۶۹۶۸۹۹

himathaqmal@gmail.com

۴

حبیب الرحمن رحمانی 

مستوفیت ولایت کنر

 ۰۷۷۷۵۹۶۶۲۲

habiburahmanrahmani2016@gmail.com

۵

محمد شهاب

مستوفیت ولایت لوگر

 ۰۷۷۳۴۳۵۴۰۵/ ۰۷۴۸۹۹۵۰۷۶

shahabmdy1990@gmail.com

۶

نوید 

مستوفیت ولایت کاپیسا

۰۷۷۲۰۲۱۰۲۱

 

۷

محمد صدیق پارسا

مستوفیت ولایت پنجشیر

 ۰۷۴۸۰۸۶۰۱۷

sadeqparsa@yahoo.com

۸

محمد هارون

مستوفیت ولایت هلمند

 ۰۷۰۵۵۹۱۲۵۳

mustofiat.helmand@yahoo.com

۹

یحی محبی

مستوفیت ولایت سرپل

 ۰۷۸۵۰۱۱۰۵۴

mustofiat.sarepul@gmail.com

۱۰

عبدالجبار راسخ

مستوفیت ولایت نورستان

 ۰۷۹۴۴۹۳۹۶۹

abduljabar_abduljabar@yahoo.com

۱۱

عزت 

مستوفیت ولایت کندز

۰۷۹۸۹۹۹۹۳۴/ ۰۷۴۸۸۱۲۱۶۱

kdz.finance@hotmail.com

۱۲

محمد ادریس

مستوفیت ولایت زابل

۰۷۰۷۷۱۳۱۲/ ۰۷۰۷۷۱۱۳۱۲

edriessardar@gmail.com

۱۳

عبدالستار

مستوفیت ولایت بدخشان

 ۰۷۹۱۵۳۷۳۹۳

abdulsatar.natiq@gmail.com

۱۴

عبدالوکیل

مستویت ولایت بغلان

 ۰۷۹۴۴۴۴۴۱۱

mustofiat.baghlan@yahoo.com

۱۵

سید عبداستار

مستوفیت ولایت بادغیس

۰۷۰۴۵۳۷۱۹۰۱/ ۰۷۹۹۶۵۵۵۵۶

badghis.mustofiat@mof.gov.af

۱۶

صدرالله

مستوفیت ولایت کابل

 ۰۷۰۰۹۸۹۸۳۸

kooshmand@yahoo.com

۱۷

ذکرالله عالمی 

مستوفیت ولایت سمنگان

 ۰۷۹۹۲۵۱۲۵

alemizekrullah81@gmail.com

۱۸

محمدالله قادری

مستوفیت ولایت غور

۰۷۸۵۰۴۲۰۰۹/ ۰۷۹۸۱۸۹۷۰۸

moh.q786@gmail.com

۱۹

نوید احمد

مستوفیت ولایت کندهار

 ۰۷۰۰۳۱۰۰۰۱

 

۲۰

محمد فهیم

مستوفیت ولایت جوزجان

 ۰۷۸۸۷۶۱۷۵۴

jowzjan.mustiat@gmail.com

۲۱

حمیدالله 

مستوفیت ولایت بامیان

۰۷۹۹۰۷۱۰۱۹/ ۰۷۷۰۰۰۸۱۲۴

hamidullah.nazary110@yahoo.com

۲۲

منظوراحمد ضیاروان

مستوفیت ولایت غزنی

 ۰۷۹۸۷۴۸۸۸۸

ghazni.mustofiat@mof.gov.af

۲۳

محمد یاسین صاحب زاده

مستوفیت ولایت خوست 

 ۰۷۷۳۶۷۶۸۶۹

 khost.mustofiat@mof.gov.af

۲۴

مطیع الله رسولزی

مستوفیت ولایت لغمان

 ۰۷۸۶۰۹۹۶۳۱

m.rasolzai@gmail.com

۲۵ 

محمد داوود علی زی 

مستوفیت ولایت فراه 

 ۰۷۹۹۵۷۰۹۷۴

mohammad.dawood@mof.gov.af

۲۶

امیدالله مصطفی

مستوفیت ولایت فاریاب

۰۷۲۹۷۸۹۰۳۳

omidullahmustafa.786@gmail.com

۲۷ 

جاوید هاشمی 

مستوفیت ولایت پروان 

 ۰۷۲۹۸۸۲۲۰۰

jawed.hashemi@mof.gov.af

۲۸

فضل احمد بشرمل 

مستوفیت ولایت ارزګان 

 ۰۷۴۹۱۳۷۷۳۵

fhamad.irdp@gmail.com

۲۹ 

هاورن همراه 

مستوفیت ولایت تخار  ۰۷۰۰۷۰۶۲۸۷ haroon.tanha@gmail.com

 

 

اعلامیه هاهمه اعلامیه ها

چهارشنبه ۱۴۰۲/۳/۱۷ - ۱۱:۲۰
Background image

اعلامیه وزارت مالیه در مورد کمک بانک انکشاف اسلامی با مردم افغانستان!

بانک انکشاف اسلامی (IsDB) از طریق صندوق کمک‌های بشردوستانه برای افغانستان (AHTF) به ارزش

دوشنبه ۱۴۰۲/۳/۸ - ۱۷:۵
Background image

ثبت نام برای هفتمین دور امتحان محاسبین مالیاتی

ریاست عمومی عواید وزارت مالیه امتحان دوره هفتم محاسبین مالیاتی اخذ می نمایند. افراد واجد شرایط میتوانند با باز نمودن لینک ذیل در فورم آنلاین ثبت نام کنند:

شنبه ۱۴۰۲/۳/۶ - ۱۵:۴۹
Background image

اعلامیه پرداخت باقیات سال های گذشته به شکل قسطوار!

بر اساس فیصله رهبری ریاست عمومی گمرکات وزارت مالیه، آنعده شرکت های تجاری که در سال های گذشته دارای باقیات گمرکی بوده و تا هنوز آن را تحویل نکرده اند،