پروژه ترمیمات اساسی تعمیر مالیه دهنده گان متوسط

admin_mof
داطلبی

Publish Date

Closing Date

وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تادر داوطلبی پروژه ترمیمات اساسی تعمیر مالیه دهنده گان متوسط که دارای نمبر تشخیصه MOF/1400/W-2855که به روش باز داخلی صورت میگیرد اشتراک نموده و شرطنامه را به لسان دری از سایت تدارکات ملی بعد ازنشر اعلان الی 26- روزتقویمی که آخـــرین میعاد ضربالاجل تسلیمی آفرهامی باشد مطابق شرایط شرطنامه، قانون وطرزالعمل تدارکات عامه اجــراءمیگردد بدست آرند.

آفرهای دیر رسیده و انترنتی پذیرفته نمیشود, تاریخ مشخص آفرگشایی درج شرطنامه میباشد .

تضمین آفر مبلغ 319000- سه صدو نزده هزارافغانی بوده وصرف تضمین بانکی قابل قبول  میباشد .

تاریخ مشخص آفرگشایی: ساعت 10:00قبل از ظهر مورخ29/جوزا/1400 میباشد.

آدرس:وزارت مالیه چهارراهی پشتونستان–ریاست تدارکات،مشاورت تدارکات, منزل دوم.

شماره تماس دفتر 2924292020

More tenders

یکشنبه ۱۴۰۱/۳/۱ - ۱۰:۱
Background image

 تهیه و ساخت الماری برای هنگر 13 – گمرک کابل

وزارت مالیه امارت اسلامی افغانستان ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تادر داوطلبی پروژهء

چهارشنبه ۱۴۰۱/۲/۲۱ - ۱۳:۵۶
Background image

تدارک روغنیات، فلتر باب، تایرها برای وسایط وزارت مالیه

وزارت مالیه امارت اسلامی افغانستان ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تادر داوطلبی پروژهء(تدارک روغنیات، فلتر باب، تایرها برای وسایط وزارت مالیه) دارای نمبرتشخیصیهMOF/1401/G-074   . . .

دوشنبه ۱۴۰۱/۲/۱۹ - ۱۳:۲۰
Background image

به اعلان سپردن 3 جایداد دولتی واقع ساحات مختلف ولایت کابل

به ریاست محترم آگاهی عامه ! قرار است ریاست عمومی املاک دولتی یکتعداد جایدادهای دولتی ذیل در مرکز را طور جداگانه بشکل آفر

Back to tenders