معینیت ها

معینیت اداری وزارت مالیه

معینیت اداری یکی از بخش های مهم و کلیدی وزارت مالیه است. مطابق ساختار تشکیلاتی وزارت مالیه، ریاست های عمومی مالی و اداری، تصدی ها و شرکت های دولتی و امور بیمه ها تحت چتر این معینیت فعالیت می نمایند.

وظایف معینیت اداری در روشنائی قوانین نافذۀ کشور و در مطابقت به اهداف استراتیژیک وزارت مالیه، مدیریت و تنظیم امور اداری، رهبری، مدیریت و کنترول امور حمایوی و پالیسی های مربوطه جهت بهتر ساختن عرضۀ خدمات با کیفیت، کنترول و مراقبت دوامدار از سرمايۀ تصديها و استفادۀ معقول و مثمر از آن در عرصه هاي مختلف و همچنان مدیریت و تنظیم امور بیموی را به عهده دارد.

معینیت عواید و گمرکات  

 

اعلامیه هاهمه اعلامیه ها

یکشنبه ۱۴۰۲/۷/۲ - ۱۶:۴۵
Background image

وزارت مالیه آمریت مستقل سمع شکایات را ایجاد نمود

به منظور ایجاد شفافیت بیشتر در امور و رسیدگی به موقع و درست به مشکلات و شکایات مراجعین، تجار و کارمندان و جلوگیری از هر گونه امور غیراصولی

شنبه ۱۴۰۲/۶/۲۵ - ۱۲:۲۷
Background image

اطلاعیه ریاست عمومی گمرکات

ریاست عمومی گمرکات وزارت مالیه به اطلاع تمامی شرکت های تجارتی که تا کنون نماینده رسمی خویش را برای طی مراحل گمرکی اموال تجاری شان