متخصص حقوقی

admin_mof
شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۵ - ۱۵:۳۲
وظایف جدید

Publish Date

Closing Date

معرفی شرکت دولتی افغان کارت

شرکت دولتی افغان کارت در سال ۱۳۵۷ به اساس فرمان شماره (۱۲۱۴) مورخ ۱۴\۰۸\۱۳۵۷ حکومت وقت در چوکات وزارت تجارت به نام شرکت وارداتی و صادراتی خلق تاسیس و شروع به فعالیت نموده واحد بوجودی نبوده واجد شخصیت حقوقی بوده دوام خدمت ان محدود نمیباشد و بعداْ در سال ۱۳۵۹ بنام شرکت سهامی مختلط افغان کارت تغیر هویت داده مطابق اساسنامه منظور شده شماره (۷۶۶) مورخ ۱۳۷۲/۵/۱۶  الی ۳۰\۰۹\۱۳۹۹ در چوکات وزارت محترم صنعت و تجارت فعالیت داشته بعداْ به اساس مصوبه شماره (۲۷) مورخ ۱۸\۰۹\۱۳۹۹ کابینه جمهوری وقت اساسنامه شماره (۲۶۶۵) ۳۰\۰۹\۱۳۹۹ شرکت به داخل (۵) فصل و (۵۵) ماده بنام شرکت دولتی افغان کارت تصویب گردیده و در چوکات وزارت محترم مالیه  فعالیت مینماید . 

معرفی وظیفه

متخصص حقوقی به عنوان رهنما اداره شرکت دولتی افغان کارت در مسائل حقوقی (قرارداد ها، تجارت و مسائل داخلی و بیرونی اداره) مسولیت ترتیب و رهنمائی را خواهد داشت. متخصص با کارمندان اداره یکجا کار خواهد نمود و در جلسات هیئت اداری و هیئت نظار شرکت نموده جوابگو مسائل حقوقی اداره به کمیته اجرائیه، هیئت مدیره و ارگان های بیرونی خواهد بود. نظارت و حصول اطمینان قانونی بودن از کارکرد اداره و تمام فعالیت ها، و تصامیم اتخاذ شده میباشد.

وظایف و مسولیت ها متخصص حقوقی

 • رهنمائی و حمایت از کارکنان اداره و تطبیق قوانین، قوانین تغییر یافته و قوانین و مصوبات جدید اتخاذ شده از طرف امارت اسلامی افغانستان.
 • نظارت و رهنمائی کارکنان و ترتیب قرارداد ها به اساس قوانین وزارت مالیه و شرکت های دولتی و اساس نامه شرکت دولتی افغان کارت.
 • ترتیب  اساسنامه شرکتدولتی افغان کارت مطابق قوانین شرکت ها
 • ترتیب اکشن پلان برای تطبیق اساس نامه جدید ترتیب ورکشاپ ها برای توضیح قوانین برای کارکنان اداره
 • رهنمائی در موارد حصول قروض و اعطای قروض شرکت و رهنمائی بخش مالی در موارد قانونی.
 • رهنمائی و حمایت قانونی قرارداد های  ( کارمندان، تهیه و تدارکات، به کرایه گذاری جایداد ها، صادرات و واردات).
 • داشتن آگاهی از قوانین نافذه کشور و حل مشکلات قضائی شرکت
 • ترتیب و ورکشاپ های متواتر آموزشی و دادن پرزینتیشن برای کارمندان جهت آگاهی از قوانین نافذه.
 • نظارت از ریفورم و نوآوری در اداره و همکاری در صورت نداشتن موانع قانونی
 • اجراء سایر وظایف که از طرف کمیته اجرائیه برایش سپرده میشود.

تحصیلات و تجارب

 • داشتن سند ماستری در رشته حقوق
 • داشتن حداقل 5-7 سال تجربه کاری در داخل افغانستان و داشتن آگاهی کامل از قوانین ملی و بین المللی داشتن تجربه کاری با محاکم افغانستان
 • آشنائی کامل با لسان های دری، پشتو، و انگلیسی  و توانائی کارکردن با پروگرام های کمپیوتر بخصوص آفیس.

گزارش دهی

 • متخصص حقوقی گزارش ده به کمیته اجرائیه،  شرکت بوده و در صورت ضرورت گزارش ده  هیئت مدیره، هیئت نظارت، و سهم داران شرکت نیز میباشد.

ایمیل آدرس

Hr@acc.gov.af

Related VacanciesShow all

Back to vacancies