تماس با ما

شماره

اسم 

شماره تماس 

۱

مقام وزارت مالیه

 ۰۲۰۲۹۲۴۰۰۲

۲

ریاست ارتباط  و آگاهی عامه 

  ۰۲۰۲۹۲۴۰۲۷

۴

ریاست عمومی مقام دفتر

 ۰۲۰۲۹۲۴۰۰۳

۵

معینیت مالی

 ۰۲۰۲۹۲۴۰۰۵

۶

ریاست عمومی خزاین

۰۲۰۲۹۲۴۰۳۸

۷

ریاست عمومی بودجه

 ۰۲۰۲۹۲۴۲۷۰

۸

معینیت پالیسی

۰۲۰۲۹۲۴۰۰۸

۹

معینیت اداری

 ۰۲۰۲۹۲۴۰۳۷

۱۰

ریاست عمومی اداری

۰۲۰۲۹۲۴۰۱۸

۱۱

ریاست عمومی املاک

 ۰۲۰۲۹۲۴۱۱۹

۱۲

ریاست عمومی امور بیمه ها

 ۰۲۰۲۹۲۴۱۱۸

۱۳

ریاست عمومی تصدیها

۰۲۰۲۹۲۴۱۲۹

۱۴

معینیت عواید و گمرکات

 ۰۲۰۲۹۲۴۱۰۱

۱۵

ریاست عمومی گمرکات

۰۲۰۲۹۲۴۱۵۲

۱۶

ریاست عمومی عواید

 ۰۲۰۲۹۲۴۶۳۱

۱۷

مدیریت عمومی نمبر تشخیصیه

۰۲۰۲۹۲۴۶۷۵

۱۸

ریاست مالیه دهنده گان متوسط

 ۰۲۰۲۹۲۴۳۴۰

۱۹

ریاست عمومی تفتیش

 ۰۲۰۲۹۲۴۰۹۶

۲۰

ریاست عمومی مشارکت عامه خصوصی

۰۲۰۲۹۲۴۰۷۵

اعلامیه هاهمه اعلامیه ها

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ - ۱۰:۲۲
Background image
شنبه ۱۴۰۲/۷/۲۲ - ۱۵:۲۷
Background image

اطلاعیه ریاست عمومی گمرکات به شرکت های تجارتی و فابریکات صنعتی

بر بنیاد حکم رهبری امارت اسلامی افغانستان تمام شرکت ها مکلف اند تا اموال تجارتی خویش در گمرکات توسط نماینده رسمی طی مراحل نمایند. همچنان بر اساس همین حکم یک نفر میتواند که نماینده سه . . .

دوشنبه ۱۴۰۲/۷/۱۷ - ۸:۴۲
Background image

اطلاعیه شرکت دولتی نفت و گاز افغانستان در رابطه به شارت لیست متقاضیان ۱۳۳ بست

شرکت دولتی نفت و گاز افغانستان مربوط وزارت مالیه، قبلاً به تعداد (۱۳۳) بست های مختلف خویش را جهت جذب و استخدام افراد مسلکی و مجرب از طریق