ClosedShow all

شنبه ۱۳۹۹/۹/۸ - ۹:۳۸
Background image

اسامی افرادیکه در 77 بست اعلان شده وزارت مالیه شارت لست شده اند

با ابراز سپاس از اینکه در پروسه رقابتی برای احراز بست، بست (.... )اشتراک نمودید. بدین وسیله به آگاهی شما رسانیده می‌شود که بررسی ابتدایی اسناد متقاضیان به تاریخ (..../9/1399) تکمیل و . . .