کوچني قراردادونه

د نرخ اخیستلو کود د اړتیا وړ توکي/ جنس اداره  پیل نېټه د پای نېټه  ډاونلوډ
PRN-046-R د ټابلیټونو نصبولو او چاپ کولو تدارک د مالیې وزارت 1403/4/19 1403/4/21 دانلود فایل 
PRN-035-R د دفتر پارتیشن او د پارتیشن تجهیزات تدارک د مالیې وزارت 1403/4/19 1403/4/21 دانلود فایل 
PRN-063 د دوو توکو تدارک د مالیې وزارت 1403/4/19 1403/4/21 دانلود فایل 
PRN-062 د دیوال باد پکه تدارک د مالیې وزارت 1403/4/18 1403/4/20 دانلود فایل 
PRN-061 د مطبوعات کیمرې لخوا اړین توکي تدارک د مالیې وزارت 1403/4/17 1403/4/20 دانلود فایل 
PRN-060 د موکیت تدارک د مالیې وزارت 1403/4/17 1403/4/20 دانلود فایل 
PRN-059 د 5 موټرسایکلونو تدارک د مالیې وزارت 1403/4/17 1403/4/20 دانلود فایل 
PRN-057 د ایرکنډېشن تدارک د مالیې وزارت 1403/4/13 1403/4/19 دانلود فایل 
PRN-056 د اوبو د ذخیره کولو لپاره تدارک د مالیې وزارت 1403/4/13 1403/4/19 دانلود فایل 
PRN-055 د ورکشاپ د توکو تدارک د مالیې وزارت 1403/4/13 1403/4/19 دانلود فایل 
PRN-026-R د کارتریج لپاره د رنګ تدارک د مالیې وزارت 1403/4/13 1403/4/19 دانلود فایل 
PRN-054 د کروالا هونډا ایلانترا ماډل 2017 پرزه جاتو تدارک د مالیې وزارت 1403/4/12 1403/4/18 دانلود فایل 
PRN-053 د پرنټر لپاره د لوازمو تدارک د مالیې وزارت 1403/4/12 1403/4/18 دانلود فایل 
PRN-052 د لپ ټاپ تدارک د مالیې وزارت 1403/4/12 1403/4/18 دانلود فایل 
PRN-51 د وچې بطرۍ تدارک د مالیې وزارت 1403/4/12 1403/4/18 دانلود فایل 
PRN-031-R د اوبو ذخیره کولو سره د اوبو پاکونکي تدارک د مالیې وزارت 1403/4/12 1403/4/18 دانلود فایل 
PRN-018-R د اړتیاوړ درملو تدارک د مالیې وزارت 1403/4/12 1403/4/18 دانلود فایل 
PRN-050 د شتمني مجلې د خپرولو لپاره تدارک د مالیې وزارت 1403/4/11 1403/4/17 دانلود فایل 
PRN-35-R د دفتر پارتیشن او د پارتیشن تجهیزات تدارک د مالیې وزارت 1403/4/11 1403/4/17 دانلود فایل 
PRN-049 د دفتر لخوا د اړتیا وړ توکو تدارک د مالیې وزارت 1403/4/11 1403/4/17 دانلود فایل 
PRN-048 د امنیتي کمرو لخوا اړین توکي تدارک د مالیې وزارت 1403/4/11 1403/4/17 دانلود فایل 
PRN-047 د اړتیا وړ 17 توکي تدارک د مالیې وزارت 1403/4/11 1403/4/16 دانلود فایل 
PRN-046 د ټابلیټونو نصبولو او چاپ کولو تدارک د مالیې وزارت 1403/4/11 1403/4/16 دانلود فایل 
PRN-045 د (11) قلمو پرېمینځونکو او صفایۍ لوازمو تدارک! د مالیې وزارت 1403/4/11 1403/4/16 دانلود فایل 
PRN-043 د اړتیا وړ 2 توکو تدارک د مالیې وزارت 1403/4/11 1403/4/16 دانلود فایل 
PRN-042 د کارتریج تدارک او عرضه د مالیې وزارت 1403/4/10 1403/4/14 دانلود فایل 
PRN-041

د KV550

جینرېټر د چیک کولو او خدماتي اړتیاوو پوري اړوند تدارک

د مالیې وزارت 1403/4/10 1403/4/14 دانلود فایل 
PRN-040

  د KVA1200 سټیبلائزر ترمیم او د A1600 ماین سویچ نصب کول

د مالیې وزارت 1403/4/10 1403/4/14 دانلود فایل 
PRN-039 د اوبو پاکولو ماشین تدارک د مالیې وزارت 1403/4/9 1403/4/12 دانلود فایل 
PRN-036 د سامسونګ ایرکنډېشن  تدارک د مالیې وزارت 1403/4/9 1403/4/12 دانلود فایل 
PRN-035 د دفتر پارتیشن او د پارتیشن تجهیزات تدارک د مالیې وزارت 1403/4/6 1403/4/10 دانلود فایل 
PRN-034

 LCD د سامسونګ فول اپشن تدارک

د مالیې وزارت 1403/4/6 1403/4/10 دانلود فایل 
PRN-033 د قرطاسیه او مصرفي توکو  تدارک د مالیې وزارت 1403/4/6 1403/4/10 دانلود فایل 
PRN-032 د پالیسۍ څانګې د تشنابونو د لومړني ترمیم تدارک د مالیې وزارت 1403/4/6 1403/4/10 دانلود فایل 
PRN-031 د اوبو ذخیره کولو سره د اوبو پاکونکي تدارک د مالیې وزارت 1403/4/5 1403/4/9 دانلود فایل 
PRN-030 د دیوال د ویجاړولو لپاره تدارک د مالیې وزارت 1403/4/5 1403/4/9 دانلود فایل 
PRN-029 د ویشل شوي او چوکي میزونو نصبولو لپاره تدارک د مالیې وزارت 1403/4/5 1403/4/9 دانلود فایل 
PRN-028 د ایرکنډېشن او سیسکو تلیفون  تدارک د مالیې وزارت 1403/4/4 1403/4/7 دانلود فایل 
PRN-027 د BTU18000 سامسونګ ایرکنډېشن تدارک د مالیې وزارت 1403/4/4 1403/4/7 دانلود فایل 
PRN-026 د کارتریج د رنګ لپاره تدارک د مالیې وزارت 1403/4/4 1403/4/8 دانلود فایل 
PRN-025 د کابل د ګمرک جومات بیا رغول د مالیې وزارت 1403/4/2 1403/4/5 دانلود فایل 
PRN-024 د اړتیا وړ درملو تدارک او چمتو کول د مالیې وزارت 1403/4/2 1403/4/5 دانلود فایل 
PRN-023 د ایر کنډېشن د کمپرېسور تدارک او چمتو کول د مالیې وزارت 1403/4/2 1403/4/4 دانلود فایل 
PRN-022 د نجارۍ د توکو چمتو کول او تدارک د مالیې وزارت 1403/3/22 1403/3/24 دانلود فایل 
PRN-021 د ۲ پایو څوکیو تدارک د مالیې وزارت 1403/3/20 1403/3/22 دانلود فایل 
PRN-020 د UPS او Stabilizer د چک تدارک او سرویس د مالیې وزارت 1403/3/15 1403/3/19 دانلود فایل 
PRN-019 د وسایطو د اړتیا وړ اجناسو تدارک د مالیې وزارت 1403/3/15 1403/3/17 دانلود فایل 
PRN-018 د اړتیاوړ درملو تدارک د مالیې وزارت 1403/3/14 1403/3/17 دانلود فایل 
PRN-014-R د هارډ ډسک تهیه او تدارک د مالیې وزارت 1403/3/12 1403/3/14 دانلود فایل 
PRN-017 د ایرکنډېشن او د برق د اړتیا وړ تدارک د مالیې وزارت 1403/3/8 1403/3/10 دانلود فایل 
PRN-016 د دوو قلمو اجناسو تدارک د مالیې وزارت 1403/3/6 1403/3/9 دانلود فایل 
PRN-004-R

د دوو قلمو اجناسو تدارک

د مالیې وزارت 1403/2/31 1403/3/3 دانلود فایل 
PRN-011-R د یوې پایې لپټاپ کمپیوټر تدارک د مالیې وزارت 1403/2/29 1403/3/1 دانلود فایل 
PRN-015 د ډېټا سنټر د سرورونو لپاره د رم تدارک د مالیې وزارت 1403/2/29 1403/2/31 دانلود فایل 
PRN-014 د هارډسک تدارک او تهیه د مالیې وزارت 1403/2/29 1403/2/31 دانلود فایل 
PRN-013 د څوکۍ او لپټاپ تدارک او تهیه د مالیې وزارت 1403/2/27 1403/2/30 دانلود فایل 
PRN-004-R د دوه قلمه اجناسو تدارک د مالیې وزارت 1403/2/19 1403/2/22 دانلود فایل 
PRN-011-R د یو پایه لبټاپ کمپیوټر تدارک د مالیې وزارت 1403/2/18 1403/2/20 دانلود فایل 
PRN - 011 د یو پایه لبټاپ کمپیوټر تدارک د مالیې وزارت 1403/2/16 1403/2/18 دانلود فایل 
PRN-004-R د دوه قلمه اجناسو تدارک د مالیې وزارت 1403/2/10 1403/2/13 دانلود فایل 
PRN - 010 د پریڼتر د اړتیا وړ اجناسو تدارک او تهیه د مالیې وزارت 1403/2/8 1403/2/11 دانلود فایل 
PRN - 009 د پک رولر تدارک د مالیې وزارت 1403/2/5 1403/2/8 دانلود فایل 
PRN - 007 د رنګ او د پرنتر د دولوپر تدارک او تهیه د مالیې وزارت 1403/1/30 1403/2/1 دانلود فایل 
PRN - 003 - R د چینج آور تدارک او تهیه د مالیې وزارت 1403/1/28 1403/1/30 دانلود فایل 
PRN - 006 د اسیکوډا سیسټم د اړتیا وړ اجناسو تدارک او تهیه د مالیې وزارت 1403/1/28 1403/1/30 دانلود فایل 
PRN - 005 د یو باب ۲۰ فوټه کانټینر د لیږد تدارک د مالیې وزارت 1403/1/27 1403/1/29 دانلود فایل 
PRN - 004 د ۳ قلمه توکو تدارک د مالیې وزارت 1403/1/16 1403/1/19 دانلود فایل 
PRN - 003 د چینج آور تهیه او تدارک د مالیې وزارت 1403/1/16 1403/1/19 دانلود فایل 
PRN - 002 د گمرکونو لوی ریاست د کارتریجونو تهیه او تدارک د مالیې وزارت 1403/1/14 1403/1/18 دانلود فایل 
PRN - 001 د ۲۰۱۷ ماډل پراډو موټر د پرزه جاتو تدارک د مالیې وزارت 1403/1/7 1403/1/9 دانلود فایل 
PRN - 437 یو سېټ کارترېج او سټپلر د مالیې وزارت 1402/12/5 1402/12/7 دانلود فایل 
PRN - 436 کارت او د کارت مخ لپاره لمنیشن د مالیې وزارت 1402/12/5 1402/12/7 دانلود فایل 
PRN - 435 د ګمرکونو او عوایدو ملي اکاډمي په داخل کي د سپټیک څاه د تخلیه د مالیې وزارت 1402/12/3 1402/12/6 دانلود فایل 
PRN - 434 د روټرونو خریداري د مالیې وزارت 1402/12/3 1402/12/6 دانلود فایل 
PRN - 433 د آنټن رپیټر خریداري د مالیې وزارت 1402/12/3 1402/12/6 دانلود فایل 
PRN - 432 د یوې پایې کاپۍ ماشین خریداري د مالیې وزارت 1402/12/2 1402/12/5 دانلود فایل 
PRN - 431 د تفتیش لوی ریاست لپاره د یو عدد لوحې چمتو کول د مالیې وزارت 1402/12/2 1402/12/5 دانلود فایل 
PRN - 430 د ۲۵۰ مرسل ګل او ۵۰ ناجو ونو خریداري د مالیې وزارت 1402/12/1 1402/12/3 دانلود فایل 
PRN - 429 د فوټو کاپي ماشین خریداري د مالیې وزارت 1402/12/1 1402/12/3 دانلود فایل 
PRN - 428 د نجارۍ اړوند توکو خریداري د مالیې وزارت 1402/11/23 1402/11/26 دانلود فایل 
PRN - 427 د خدماتو محترم ریاست د اړتیا وړ توکي د خدماتو محترم ریاست 1402/11/23 1402/11/26 دانلود فایل 
PRN - 426

TIN د  

دفتر د فاضلاب مواد د څاه ترمیم

د مالیې وزارت 1402/11/23 1402/11/26 دانلود فایل 
PRN-425 د اړیکو او عامه پوهاوي ریاست د اړتیا وړ توکي د مالیې وزارت 1402/11/17 1402/11/21 دانلود فایل 
PRN - 424 د خدماتو د وسایطو د پرزو تدارک د مالیې وزارت 1402/11/18 1402/11/22 دانلود فایل 
PRN - 423

Queue Machine د

توکو تدارک

د مالیه ورکوونکو د پیژندنې امریت 1402/11/17 1402/11/19 دانلود فایل 
PRN - 422   د کورنۍ پلټنې لوی ریاست 1402/11/17 1402/11/19 دانلود فایل 
PRN - 421 د توکو تهیه او تدارک د کورنۍ پلټنې لوی ریاست 1402/11/17 1402/11/19 دانلود فایل 
PRN - 420 د اسیکوډا سیسټم د اړتیا وړ توکو تهیه او تدارک د مالیې وزارت 1402/11/16 1402/11/19 دانلود فایل 
PRN - 419

  3 s 7000Hp د

سکنر تدارک

د مالیې وزارت 1402/11/14 1402/11/16 دانلود فایل 
PRN - 418 د چګنک لرونکې دوسیې تدارک د مالیې وزارت 1402/11/14 1402/11/16 دانلود فایل 
PRN - 417 د وچې بطرۍ تدارک د مالیې وزارت 1402/11/12 1402/11/15 دانلود فایل 
PRN - 416 د غاښونو د کلینک د لوازمو تدارک د مالیې وزارت 1402/11/12 1402/11/15 دانلود فایل 
PRN-415 تدارک TV Samsung د د مالیې وزارت 1402/11/10 1402/11/13 دانلود فایل 
PRN - 414 د (یو، پي، ایس) بیټرۍ تدارک د مالیې وزارت 1402/11/10 1402/11/13 دانلود فایل 
PRN - 413 د سامسونګ سکرین تدارک د مالیې وزارت 1402/11/10 1402/11/13 دانلود فایل 
PRN - 412 د برقي وسایلو تدارک د مالیې وزارت 1402/11/4 1402/11/7 دانلود فایل 
PRN - 411 د سټابلیرز تدارک او ترمیم د مالیې وزارت 1402/11/4 1402/11/7 دانلود فایل 
PRN - 409 د  ورقو شریدر ماشین تدارک د مالیې وزارت 1402/10/27 1402/10/30 دانلود فایل 
PRN - 408 د پرنټر او سکرین تدارک د مالیې وزارت 1402/10/27 1402/10/30 دانلود فایل 
PRN - 407 د څلور روکه المارۍ جوړول او تدارک د مالیې وزارت 1402/10/27 1402/10/29 دانلود فایل 
PRN - 406 د اړتیا وړ توکو چمتو کول ( تدارک) د پالیسۍ معینیت 1402/10/25 1402/10/27 دانلود فایل 
PRN - 405 د چمن ریبلو ماشین تدارک  د ګمرکونو او عوایدو ملي اکاډمي 1402/10/24 1402/10/26 دانلود فایل 
PRN - 404 د فوټو کاپۍ ماشین د تخنیکي او حمایوي مرستیال دفتر لپاره 1402/10/24 1402/10/26 دانلود فایل 
           
           
           
           

 

 

وروستی خبرتیاوينور دلته

سه‌شنبه ۱۴۰۳/۲/۴ - ۱۲:۲۰
Background image
یکشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۸ - ۱۵:۵۹
Background image

د مالياتي محاسبينو د اتمي دورې د ازمويني لپاره د نومليکني خبرتیا!


د عوایدو لوی ریاست اړوند د حقوقي خدمتونو او پالیسۍ ریاست په پلان کي لري، چي د اتمي دورې د مالیاتي محاسبینو ازمویني لپاره له (08/11/1402 تر 08/12/1402) نېټې پوري نوم لیکنه ترسره کړي. له . . .