اعلان اگاهی عامه پروژه ترمیم بام و رنگمالی مسجد شریف وزارت مالیه

admin_mof
داوطلبی

Publish Date

Closing Date

بدینوسیله به تاسی از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، اینکه وزارت مالیه امارت اسلامی افغانستان درنظردارد، پروژه "ترمیم بام و رنگمالی مسجد شریف وزارت مالیه دارای نمبر قرارداد  MOF/1401/W-001 را با شرکت ساختمانی کیهان توفیق دارنده جواز نمبر59944 به قیمت مجموعی مبلغ 504،860 (پنجصدو چهار هزار و هشتصدو شصت) افغانی عقد قرارداد نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض درزمینه داشته باشند میتواند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی 7 روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به وزارت مالیه امارت اسلامی افغانستان واقع پشتونستان وات -کابل ارائه نماید .

این اطلاعیه به معنی عقدقرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

آدرس : وزارت مالیه چهارراهی پشتونستان –ریاست تدارکات،آمریت تدارکات- مشاوریت تدارکات منزل دوم معینیت اداری.

More tenders

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ - ۱۰:۵
Background image

به اعلان سپردن ۱۳ باب دکاکین و یکباب مغازه

اشخاص حقیقی و حکمی که خواهان به کرایه گرفتن جایداد فوق را داشته باشند میتوانند در خواستی های شان را بعد از نشر الی (21) روز به ریاست عمومی املاک دولتی واقع

شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۸ - ۱۲:۲۴
Background image

اصلاح اعلان داوطلبی (25) باب دکاکین

ریاست عمومی املاک دولتی وزارت مالیه بتعداد 25 باب د کاکین بمساحت مجموعی (342.41) متر مربع واقع دهن مندوی ناحیه اول شهر کابل را طور دسته جمعی به شکل

چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۵ - ۱۴:۴۷
Background image

به اعلان سپردن موازی 5360.17 متر مربع دارای سه باب هنگر

ریاست عمومی املاک دولتی وزارت مالیه موازی 5360.17 متر مربع دارای سه باب هناگر واقع داخل محوطه نساجی بگرامی ناحیه 16 ولایت کابل را به شکل آفر سربسته

Back to tenders