اطلاعیه!

admin_mof
اطلاعیه

گمرک محصولی فراه به فعالیت آغاز کرد

در جریان سفر هیئت تخنیکی ریاست عمومی گمرکات وزارت مالیه به منظور فعال کردن گمرک محصولی ولایت فراه به این ولایت، بعد از مشوره با مقام ولایت و تجار ملی برای گمرک محصولی در منطقه باغ پل این ولایت مکان انتخاب و روز گذشته به طور رسمی فعالیت گمرکی آغاز گردید.

از آن عده تجار ملی که از گمرک فراه واردات و صادرات دارند، تقاضا می گردد که بعد از این به منظور طی مراحل اموال تجارتی خویش به این گمرک مراجعه نمایند.

آخرین اطلاعیه ها

پنجشنبه ۱۴۰۰/۶/۲۵ - ۱۵:۳۹
Background image

اطلاعیه وزارت مالیه در مورد اجرای معاشات کارمندان دولتی!

بنابر یک سلسله مشکلات تخنیکی که باعث عدم اجرای معاشات کارمندان دولتی گردیده و این پروسه را به کندی مواجه ساخته بود

شنبه ۱۴۰۰/۵/۲۳ - ۱۰:۴۰
Background image

اطلاعيه وزارت ماليه در رابطه به پرداخت معاشات

قسميكه شما مي دانيد بعداز اين تمام معاشات كارمندان دولتي از طريق سيستم الکترونيكي پرداخت مي شود.

چهارشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۳ - ۱۴:۵۰
Background image

اطلاعیه!

در جریان سفر هیئت تخنیکی ریاست عمومی گمرکات وزارت مالیه به منظور فعال کردن گمرک محصولی ولایت فراه به این ولایت

بازگشت به اطلاعیه ها