اطلاعيه وزارت ماليه در رابطه به پرداخت معاشات

admin_mof
اطلاعیه

قسميكه شما مي دانيد بعداز اين تمام معاشات كارمندان دولتي از طريق سيستم الکترونيكي پرداخت مي شود. در چنين شرايط شايعاتي در رابطه به اينكه معاشات ماه اسد پرداخته نمي شود،پخش گرديده است، وزارت ماليه چنين شائعات را رد نموده و معاشات كارمندان دولتي به روال عادي آن پرداخت مي شود.

ناگفته نبايد گذاشت كه معاشات ماه اسد كميسيون مستقل اصلاحات اداري و خدمات ملكي، كميسيون دسترسي به اطلاعات، اداره انرژي هستوي، كميسيون تطبيق قانون اساسي، و مشرانو جرگه از طريق سيستم جديد پرداخت مي شود و معاشات ديگر ادارات مانند سابق اجرا مي شود.

چون آموزش سيستم جديد معاشات از طرف ادارات تکمیل نگردیده أست. در ماه هاي آينده تمام ادارات آماده این سیستم باشد. همچنان معاشات ولايات هم از طرف مستوفیت ها مانند سابق پرداخت خواهد شد.

آخرین اطلاعیه ها

پنجشنبه ۱۴۰۰/۶/۲۵ - ۱۵:۳۹
Background image

اطلاعیه وزارت مالیه در مورد اجرای معاشات کارمندان دولتی!

بنابر یک سلسله مشکلات تخنیکی که باعث عدم اجرای معاشات کارمندان دولتی گردیده و این پروسه را به کندی مواجه ساخته بود

شنبه ۱۴۰۰/۵/۲۳ - ۱۰:۴۰
Background image

اطلاعيه وزارت ماليه در رابطه به پرداخت معاشات

قسميكه شما مي دانيد بعداز اين تمام معاشات كارمندان دولتي از طريق سيستم الکترونيكي پرداخت مي شود.

چهارشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۳ - ۱۴:۵۰
Background image

اطلاعیه!

در جریان سفر هیئت تخنیکی ریاست عمومی گمرکات وزارت مالیه به منظور فعال کردن گمرک محصولی ولایت فراه به این ولایت

بازگشت به اطلاعیه ها