تدارک خدمات سرور و ایمیل های رسمی وزارت مالیه

admin_mof
داوطلبی ها

Publish Date

Closing Date

وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تادر داوطلبی پروژهء (تدارک خدمات سرور و ایمیل های رسمی وزارت مالیه) دارای نمبر MOF/1400/NCS-3580 که به روش داوطلبی باز داخلی صورت می گیرد اشتراک نموده و شرطنامه را به لسان دری از طریق سایت اداره محترم تدارکات ملی مطابق شرایط شرطنامه ،  قانون و طرزالعمل تدارکات عامه اجــراء می گردد به دست آرند.

تاریخ مشخص آفرگشایی: تاریخ 10/ سنبله/1400 ساعت 10:00 قبل از ظهر می باشد.

تضمین آفر : به مبلغ 100,000 ) یکصد هزار (افغانی می باشد صرف تضمین بانکی قابل قبول می باشد.

آدرس:وزارت مالیه چهارراهی پشتونستان – ریاست تدارکات،مشاوریت تدارکات منزل دوم.

شماره تماس دفتر: 0202924425

 آفرهای دیر رسیده و انترنتی پذیرفته نمی شود.

More tenders

دوشنبه ۱۴۰۰/۷/۱۲ - ۱۴:۸
Background image

تدارک روغنیات، فلتر باب، تایر ها و اجناس دیگر وزارت مالیه

وزارت مالیه امارت اسلامی افغانستان ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تادر داوطلبی پروژهء(تدارک روغنیات، فلتر باب، تایر ها و اجناس دیگر وزارت مالیه) دارای نمبرMOF/1400/G-3455 که به . . .

یکشنبه ۱۴۰۰/۵/۲۴ - ۱۰:۳
Background image

پروژه تهیه و ترمیم تشناب های داخل احاطه معینیت عواید گمرکات

بدینوسیله به تاسی ازماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشوداینکه وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان

دوشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۸ - ۱۳:۲۲
Background image

 تدارک خدمات سرور و ایمیل های رسمی وزارت مالیه

وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تادر داوطلبی پروژهء (تدارک خدمات سرور و ایمیل های رسمی وزارت مالیه) دارای نمبر MOF/1400/NCS-3580 که به روش . . .

Back to tenders